torsdag 21 augusti 2008

MORFAR IS PISSED OFF

MORFAR IS PISSED OFF

Yesterday evening Morfar penetrated a closed meeting in the house of parliament organised by one of the leading political parties.
The principal feature of the meeting was an address by two of the nation’s master spies: Ingmar Åkesson and Magnus Norell.
These gentlemen tried to convince the audience that the main aim off the new and controversial “Peeping Tom”act, masterminded by the Defence Radio department (FRA) was:
TO DO NO HARM TO ANYBODY.

No interference in the democratic rights of the people.
No violation of integrity or freedom of speech.
No interests in every day criminals, small bomb throwers or economic delinquents.
No tracking of drug barons or other felonious pursuits.
No overhearing (the word overhearing is put in the debate by ill willing journalists).
No problem with European laws concerning privacy and correspondence.
No need for controlling FRA activity or court bugging permission, a.s.o.
To show the simplicity of the work to be done we were repeatedly treated to a large screen presentation of fast streams of uncountable zeros and ones moving from nation one to nation two, over to nation three and four, all the time dropping small squares covered with nonsense signs. The squares felt down in a big funnel and the only thing left to do for our specialists was to pick them out and save the nation. Very easy and harmless. That is how wire-tapping works. No need for concern.

To please the Allians connected audience they talked about their “customers” (kunder) and accentuated that they in spite of the logo and indeed also the name Försvarets Radio Anstalt belonged to a civil organisation.

To be sure that all was going according to good routine some FRA-employees were in the middle of the public, participating freely in the debate on behalf of the FRA-bosses and attempted to influence the opinion of the floor to a positive acceptance of the new law.
But no matter how all was done to minimize the FRA activity and calm down the auditorium, the public did not seem to be convinced and a critical questions rained down on the two 007 copies.
Morfar who expected a good old show of scaring cold war spy competition, was very disappointed by the soft approach of our terror fighting taskforce in general and the schoolteacher attitude of the leaders. More over when they couldn’t/wouldn’t give proper answers to the questions asked.

Morfar is now worrying very much about the safety of the nation and as taxpayer really pissed of.

If anybody wonders why Morfar is writing in a foreign language, it is because he in fear of retaliation doesn’t want FRA spies to read this letter to his faithful readers.
With the recent experience of FRA-competence Morfarjohan reckons that writing in English therefore will do.

fredag 15 augusti 2008

MORFAR KASTAR EN BOMB

MORFAR KASTAR EN BOMB!


(Rubriken är valt med stor omsorg för att FRA-anställda skall vakna och förstärka det magra antal läsare av morfars blogg.)

OCH HÄR SLÄPPS DEN:

Statsminister och Utbildningsminister= arkitekter bakom Kaukasuskrig.

Morfars egen Avlyssnings Anstalt har med hjälp av en sannolikhetsanalys funnit - med så stor sannolikhet att det nästan gränsar till sanning - att Regeringen medels desinformation i avlyssningsbara kablar spridit QUALIFIED INFORMATION till Ryssland att Georgien ville anfalla dem och omvänd till Georgien att en inmarsch norrifrån var på gång.
Med denna mästerliga move kunde behovet av FRA- lagen förstärkas, anti FRA- propaganda diskrediteras och makten från den nya konkurrerande Bloggpower neutraliseras.
Därmed kan nu ochså den pinsamma frågan besvaras om varför dessa ministrar trots tillgång till en professionell Avlysningsanstalt av världsberömt svensk kvalitet, som t.o.m. avlyssnar det som inte får avlyssnas och samarbetar med CIA, NATO o.s.v. inte redan sen LÄNGE visste om att ett närkrig förbereddes.

FRA var faktisk de första i världen som visste om det, långt förre Ryssland och Georgien.

I ett väl förberedd och synkroniserat utspel kunde våra smarta Statsråd sedan spela ut att konflikten visar att vårt rikes säkerhet akut hotades och att inskränkning av fri- och rättigheter i denna nödsituation är välbefogat.Genial taktik och utstuderat timing:
Det känns tryggt att våra unga nya politiker så snabbt löser problem och säkerställer vårt demokratiska system.

Morfar är glad att ingen ifrågasätter logiken i hur Alliansen kan ta ner försvarskapacitetens till Andorranivå för att riket mindre och mindre hotats, och att vi samtidigt behöver ett drakoniskt informationssystem för att rikets säkerhet är i allvarlig fara.

söndag 10 augusti 2008

POPULISTEN

Folkpartiets folkliga populist Jan Björklund, alliansens vackra massmediala ansikte utåt, skolminister och hela landets militanta magister, hoppar över partiets liberala grundinställning och ställer upp till försvar för förmyndares senaste softterror gimmick:
Avlysningslagen.
Morfar, som också anser att gemene man inte vet vad som är bäst för den och att den har alldeles för mycket frihet, håller med den stora magistern, att litet mer övervakning och kontroll är bra för att stärka folkdisciplinen.

Klart att FRA måste förbättras, för den funkar inte bra nog idag.

Som slående bevis på att Försvarets Avlyssnings Anstalt inte har lyckats upplysa våra annars så upplysta ledare på ett tillfredsställande sätt, är just den prominenta magister Jans motivering om varför det skall avlyssnas mera: det pågående storkrig i vårt territoriala närområde Bortre Kaukasus.
”Vi måste hålla koll på Ryssland och FRA är ett viktigt verktyg i det arbete” säger den stora folkbildare, fast vi alla vet att det från första bombangrepp är helt klart att stormakten Georgien och dess krigsförbrytare till president år den världfredshotande aggressor.
Om FRA desinformerar så grovt är det klart att det spelar de naiva FRA- motståndare i handen.
Tänk om ondskans imperiums diktatoriala president, ockupant av Sydossien och Abchazien, och hans förförisk sköna holländska fru vänder sina landhungriga blickar västerut och kanske, om situationen tillåter, tiden är gynnsam, någon gång i framtiden, eventuell, om de har tid, och vädret tillåter det, får upp ögon för lilla Sverige och dess inkompetenta Försvarets Avlyssningsanstalt?

DÅ ÄR DET KÖRT!

För övrigt är Jannes klantiga utlåtande en diplomatisk dödssynd.
Tänk om den historisk pacifistiska nationen Ryssland blir kränkt, ser Statsrådets utlåtande som en provokation och tar till sin traditionella icke- vålds motåtgärd: stoppande av gas- och oljaleveranser?

Vaddå bra för miljön?

DÅ SITTER MORFAR I KYLAN, KLANTSKALLE!

lördag 9 augusti 2008

DEN OLYMPISKA ANDEN

En ädel tävling har börjad i Peking.
Morfar har inte mycket till övers för kamppräglad motion, men älskar högt de klassiska idealen.
Superior är de rika länder och kommer som vanligt att överlägset vinna de flesta medaljer. Morfar har kära minnen från den tid då en liten och utfattig Demokratisk Republik kunde ta hand om halva medaljskörden och enorma transvestiten från ett annat fattigt land om en bit av resten.
De bästa kemister, epo-läkare och genforskare kommer att slå nya rekords till sina länders ära och härlighet.
Världens mäktiga står i kö för att se och synas på den stora kemitävling som ställer årets nobelvinnare i samma ämne, djupt i skuggan.
Samtidigt väntar vi på resultatet i den alltid lika spännande race mellan IOK:s dopnings polis och de aktiva.

MÅ DEN BÄSTA VINNA.

När det var Olympiaden i Grekland rådde en helig fred - alla konflikter och krig stoppades. Pierre le Coubertin avsikt var att föra jordens invånare närmare varandra.
En av de största idrottsnationer hedrar det olympiska idealet med att på öppningsdagen börja ett krig mot ett annat deltagande land.
Föralldel de ursprungliga idrottsgrenarna var ju militära exercisövningar.

På tal om kemi:
De som anstränger sig mycket utsöndrar mer co2, än den som inte gör det.
Morfarsmiljöpris går till de tävlingsdeltagare som kommer sist.

Gudarna på Olympusberget tittar chockad på dagens avsnitt av Divina Comedia.

MODER RYSSLAND

Stackars moder Ryssland

Igen, efter Esters, Letters, Litauers och Tjetjeners recenta fientligheter, ytterligare en stormakts aggression mot det fredsälskande broderfolk. De tappra sönerna av en av världens mest civiliserade nationer utkämpar på främmande mark ett heroiskt försvarskrig mot de barbariska horderna från bakom Kaukasus.
För att rädda världsfreden har den stora ledarkamrat med en ärkeängels tålamod sedd på hur ryska emigranter förvägrades rätten ansluta immigrantlandet till moder Ryssland: inte bara i de baltiska staterna men även i Georgien, Ukraina, Alaska, Polen, och övriga länder i Europa.

Men den ansvarslösa provokationen av Georgien att, utom all proportion bygga upp en fientlig stämning för en liten bagatell, när några bomber oavsiktligt tappades på flygplatsen i Tbilisi av två fredliga sightseeingsplan, är en skändlig förolämpning som kräver repressalier och tvingar det heliga Rysslands patrioter att gripa till stridsvagnar.
Moder Ryssland är beredd att med dess beväpnade styrkor, den brända jordens taktik och den ryska vintern utkämpa ett stort preventivt fosterlandskrig igen.
Den Georgiska aggressorn måste med alla medel stoppas i hans imperialistiska destabiliseringsplan.
.
Morfar stödjer alla goda krafter som är på vakt mot alla de hot som kan påverka billiga olje- och gasleveranser.

fredag 8 augusti 2008

FRA FARS

FRA FARSEN FORTSÄTTER

I en liten kort notis i dagens Dagens läser Morfar att Center till slut också blir litet uppkäftig om FRA-lagen.
Partisekreteraren förklarar djärvt ” om det finns tekniska lösningar som ytterligare kan bakas in i detta (FRA-lagen), så är det möjligt”.
Är det sant?...Hur vågar han?...
Har Centerns partisekreterare verkligt mandat att för hela partiet säga: att något som kan, är möjligt?
Något som kan,... kan???
Kunde det inte sägas litet försiktigare, mer diplomatisk? Vad säger Frederik om det? Är det verkligen förankrad i alliansen?
För dem som under lång tid har undrad vad Center nu vill efter all deras bråk i början på sommaren om FRA-lagen, svarar partisekreterare uttömmande ”vi har samma debatt som folkpartiet” och med den exemplariska preciseringen är ju allting sagt.

Så den som vill veta om Centerpolitik, skall fråga folkpartiets partisekreterare för förstahands information.

Morfar som ogenerad smygläser andras blogg, fick ett tips av Garuda(blogg iamgaruda) och fann att den tongivande lokalavdelningen av Folkpartiet i Nacka( där alla lokala partier är tongivande och för övrigt morfars älskade hemstad) i deras blogg demonstrerar ett upplysande exempel på operationell allianspolitik: Moderaterna är fiende, statsminister hin onde och FRA är kass.

Om nu oppositionen redan tycker att det finns bättre regeringsfrågor att lösa än:
en tids - och resurskrävande,
onödig,
frihetskränkande,
lätt att kringgå,
svårt kontrollerbar,
impopulär och
icke- akut komplementeringsförslag till en än så länge väl fungerade säkerhetspolitik – en fråga de själv har väckt och senare förkastad – och folkpartiet tycker det också och Center tycker som folkpartiet, då finns det bara en hederlig sak att göra för Morfar: bilda en minoritetsregering mellan Kristdemokraterna, de Moderaterna som fortfarande är proFRA och Morfarpartiet.
Morfar som ståndaktigast, utan vank eller tagel har försvarat FRA blir efter det rituella förnekande den självklara Statsminister och tillsätter ett gäng kloka gubbar och Garuda som övriga kabinettsmedlemmar. Den unga Garuda är med för att undvika befängda konspirationsteorier och lögnaktiga beskyllningar om att landet har bytt från demokrati till gerontokrati...
Han blir enligt vår dolda agenda snart utbytt( TV-licens o.d.) och få återkomma om några decennier.
GREY POWER!

torsdag 7 augusti 2008

FRA SLÅR TILLBAKA

FRA SLÅR TILLBAKA

mFRA (morFaRs slutenAvlyssningsanstalt) har nyss fått reda på att FRA, i association med CIA psykologer, ex-KGB psykiatrar och egna psyko`s, mot alla försäkringar och löften, svekfullt har psykoanalyserad lilla morfars blogg och chockerad funnit att barnbarns störa vän, under ytan är en potentiell fortkörare, karadzic-on-global-scale, suprem machiavellist, f.d.utlänning, pimp till Babylons stora hora, civilisationernas terminator, Bin Ladens läromästare m.m., m.m.
.
Kortfattad: ONDSKANS HERRE PERSONIFIERAD!

FRA som - lika litet som dess kritiker - någonsin hade förväntad att ens minsta hot kunde uppstå mot det lilla ointressanta riket i norra Europas kalla mörka gränstrakter, är förbluffad men inser vilken oväntad gåva har fallit i dess famn. Ett riktigt hot mot rikets säkerhet ….Wow! Eufori hos FRA. Renässans för folkavlysnare, ryska U-båtsskrämmare och hysterisk spionjakt.
The happy days are back again, då ex-tullchef och numera landshövding, Björn Eriksson lät kroppsvisitera ALLA passagerare, utländska och svenska, på Arlanda med motiveringen:” INGEN SKALL KÄNNA SIG SÄKER ”
Now we are talking!
Nästa steg ett lagförslag att avskaffa yttrandefriheten….. bokbål…… FRAPOWER!

Alliansregeringen är mindre glad… Akut krismöte på högsta nivå. Statsministers vänliga babyface förvrängs av oro och skräck och snart inser hela kabinettet och generalstaben att försvar mot en så övermäktig fiende är meningslös.
Den nya försvarsminister som inte har mycket till försvar att försvara med och därför i veckor har arbetad dag-och-natt med att försöka rädda prestigeprojektet Avlysningslagen, är utbränd och minst lika ledsen som dåvarande försvarsminister RÖDA RONNY(s), som på 80-talet efter en vecka på hans post som landets mest stabila man, fick obotlig hemlängtan till Dalarna och helt sonika gick hem!
I samma anda som den realistiska danska politiker Mogens Glistrupp sa under kalla kriget: - Lägg ner hela försvaret och ersätt det med en telefonsvarare med meddelande ” Vi ger oss”-, föreslår landförsvarare NR.1 trött ett villkorslöst kapitulation.
Kd- ledare ligger på knä och anropar Ondskans motpart,
Centerns coola partiledare ler som vanligt, tröstar och trycker de unga stats- och försvarsministrar till sitt moderliga bröst men… den militanta alltid handlings-kraftiga utbildningsminister(Fp) ger inte upp så lätt och föreslår ett för-handlings bud.
Det hela leder till att regeringen, via deras representant i Nacka, föreslår den leda fi ett modigt klassisk svensk kompromiss: neutralitet och alliansfri i fredstid.
Morfar, initial litet förvirrad hajar snabbt, hänger med och alltid villigt att tjäna sitt land i nöd, samarbetar. Fredsförhandlingar vid köksbordet, kongressen dansar, morfar utverkar som extra bonus en general pardon för hans rest- och trängselskatter och lovar sedan högtidligt aldrig avslöja denna förskräckliga sanning. Konvolut utväxlas, handskakningar, björnkramar, Peace in our world.

Snart upplöses alltså ALLIANSEN!!!

.
Morfar ar mer och mer nöjd med FRA!

tisdag 5 augusti 2008

GRÅ FARA

GRÅ FARA

Morfars blogg blir känd.
På TV4 nyheter ikväll nämns att en ny trafikskylt finns i Västervik.” VARNING FÖR ÄLDRE”
Vägverket har inte godkänt skylten än.
Men det är bara en tidsfråga för:
MORFAR KOMMER ATT FORTSÄTTA MED SIN SAMHÄLLSOMSTÖRTANDE VERKSAMHET

MORFAR LÄCKER

FRAmfusiga FRAgubbar FRAmpressar FRApperande FRAlag FRAmför FRAnk FRAmstegvänlig morFRAjohan.

Morfar har förut framfört att FRA-lag är bra (folk skall hållas kort) men ar ändå förvånad att den har ytterligare ett mycket positivt spinnoff effekt.
Efter den legislativa, den exekutiva och den dömande makten har vi fått en till.
DEN ADMINISTRATIVA.
FRA- tjänstemän konkurrerar med politiker med vad de alltför länge haft monopol på:
Att väcka opinion…!FRA-folk reser landet runt som stå-upp komiker och tidningsidoler och påverkar folkets omdöme.
Vad bra att har levt ett långt liv och uppleva detta moment i progressiv demokrati.
Nu behöver tjänstemännens fackförbund som TCO OCH SKTF till Länsstyrelsen bara lämna in lister med valbara kandidater och vart fjärde år lägger vi vår röst på vår favorit tjänsteman.

SUPPORT YOUR LOCAL PEEPING TOM!
MR FRA FOR PRESIDENT.

För övrigt spelar det ingen roll mera om det blir en FRA-lag eller inte för målet är redan med stor succé uppnådd.
I gott FRA-tradition skall Morfar nu läcka att han som dyrbetalt konsult till Försvarets Radioavlysnings Anstalt har utvecklat ett enkelt profilmodel för avslöjande av subversiva element:

Så här är det:

Låt de naiva och oinsatta allianspartier damma av ett gammalt motståndare förslag om demokratisk oacceptabel och oproportionerlig avlysning, helst innan alla riksdagsmän går på semester.
Innan de kommer utvilad kommer tillbaka och fattar vad de håller på med, har en förväntad proteststorm blåst upp och det är bara att enkelt och för hand registrera alla djärva opponenter.
Gammeldags billigt och effektivt.

Ledsen att jag avslöjade vår lilla hemlis kära hemliga FRA direktör, men de betalade så bra och det roliga har vi ändå redan haft.

söndag 3 augusti 2008

DISKRIMINERING

PRIDEPARADEN

Blott Sverige, svenska blottare har.

Idag var det Prideparad utan Morfar.
Ifjol med honom… Morfar fick reda på att i 85 länder är homosexualitet ett brott som straffas med upp till livstid fängelse och i 9 länder med dödsstraff! Morfar kände behov av att visa samhörighet med de diskriminerade, skrev en insändare i Dagens Nyheter, begav sig till startpunkten och gick sedan mellan hundratusentals spektakelhungriga stockholmare, direkt bakom några viftande ministrar från ett av allianspartier. Och några steg framför ett annat partis gäng av politiska blottare som av konkurrensskäl också deltog i detta gratis reklamjippo. Vipparna ville synas. Schysst massmedial exponering i dagens variant på den medeltida processionen.
Fast bortsedd från en reell portion egenintresse var det bra att Makten ställde upp i årets största solidaritetsdemonstration. Hoppades att de inspirerades till att i sin dagliga gärning, förverkliga lagens påbud om alla människors lika värde.
Från min instängda position såg jag inte mycket av de homo- bi- eller transsexuella (h-b-t) under de drygt två timmar som snigelmarschen tog i tryckande sommarvärme.
Väl hemma fick jag av min fru veta, vilka olika inslag paraden hade. Bland annat de på alla prideparader så populära grupp: Stolta föräldrar till h-b-t barn, de i vidsynthetsavseende mindre populära fackförbund m.m. och självklart mänga glada blottare som ärligt blottades för blottandets egen skull.
Morfar som också är näck under kläderna och har viss konstnärlig påbrå, insåg att han hade missat mycket av det sevärda.
En annan fundering som kom upp var: Var in i … är gruppen: Stolta Morfarföräldrar till h-b-t barn…?

Klockrent DISKRIMINERING AV DE ÄLDRE!

Men sedan slår den verkligen stora tanken mig:

DISKRIMINERING AV DE OSEXUELLA!

Att vara sexuell aktiv är bara en jobbig mellanperiod i människans långa liv. Tvångsneurosen att tanka flera gånger på sex varje timme är som finnar, ett störande uppväxtfenomen som man växer ifrån.
Vi varken börjar eller slutar som sexfobiska varelser.
Nu måste det bli ett slut på att särbehandla och favorisera de sexuellt verksamma grupperna!

Vakna, legioner av nonsexuella, lämna anonymitetens skyttegravar, res den vita oskuldsfanan, bygg värn mot de lustfyllda och upp till kamp mot de av animaliskdrift besatta.
.
Var är våra rättigheter, respekten för vår egenart (lägg märke till hur elegant Morfar identifierar sig med de förtryckta) våra sena kvällsfilmer och små böcker under försäljningsdisken? Vår egen stolta parad?
Var är den politiska exhibitionist som vill synas och göra karriär på en fråga som angår en stor del av folket, ung som gammal?
Hur många fler övergrepp skall de multisexuella få utsätta de nollsexuella för? Från inskränkningen av yttrandefriheten till vissa former av tvångsmatning, brutalt förmynderi som indragen veckopeng, eftersläpande pensioner, isolering i sovrum och blöjtvång. Listan av brott mot mänskliga rättigheter kan göras lång!

Jag kräver lika behandling och friheter för zerosexuella!

Må min pipiga röst bli hört.

Eder tillgifna bloggblottande Morfarjohan

fredag 1 augusti 2008

Tvång eller pliktkänsla?

CIVILKURAGE ELLER MEDBORGARPLIKT?

Ute är det 31grader (+) och Morfar vill bara göra det som morfäder bör göra en dag som denna: ut till parken med en kall flaska rosévin och mata fåglarna och småflickor på ett skuggigt ställe. Tyvärr har mormor inte köpt fågelfrö eller godis och är park en okänd lyx i Östra Nackas oändliga villakvarter.
Då är det lika bra och samla modet, sätta sig framför skärmen och berätta för folket hur man skall ställa sig till det nya lagstiftningsförslaget om civilmodet.

Det är ju löjligt att lagstifta om att medborgare skall blir modiga. Stormakts- och vikingatiden ligger långt bakom oss och välfärdsstaten går inte att bygga upp med folk som tar eget initiativ, är företagsamma och kan säga ifrån.
Modern samhällspolitik bygger på klok egoism, kollektiv feghet och okritisk lydnad till de i god parlamentariskordning valda maktutövare. All makt kommer från Gud och riksdags- och kommunalgubbarna har maktmonopol på delegation. Då är det logiskt att privat konkurrens i form av rådigt ingripande inte uppmuntrades.
Legitimiteten av skattesystemet ligger i att den kommunala/statliga fixarnisse ser till att samhället fungerar friktionsfritt utan att den enskilde behöver belastas med andras bekymmer eller konflikter.
Bekymmer som dessutom oftast är självförvållat. Om flickorna klär sig som mormorsmormor blir de mindre våldtagna, om Morfar låser dörren för gott när han pensioneras blir det inget problem med 12- åringar som rånar honom, om ett barn drunknar kan det vara för att föräldrar inte tror på babysim.
Tillrättavisa en klottare kan orsaka en annan färg på kläderna. Att skilja två som slas kan leda till att någon blir ledsen och så kinkig att han skäller ut dig. Ställa upp som vittne är dålig betald och kan väcka irritation hos förövare. Anmäl inga brott till polisen för någon kan uppfatta det som angiveri och snuten är när som helst ändå beredda att skriva parkeringslappar eller att utföra annan medborgarfientlig handling. Anklaga inte politiker för att de låter särintresse gå före det allmännas bästa för de kan slå tillbaka om man behöver stöd eller bidrag o.s.v.…o.s.v.

LIVE AND LET DIE!

Men… om vi låter bli att tvinga kurage på folk som är uppfostrad i feghet och likgiltighet och i stället för att förvänta oss att det plötsligt finns 9 miljoner Rambo-Svenssons när lagen vinner laga kraft skulle ändra skolans läroprogram? Från att vara en liknöjd kunskapsfabrik till att även vara ett utbildningsinstitut som formar empatiska medborgare?
Medborgare som har lärt sig att det kollektiva välbefinnandet och fungerande är beroende av pliktmedvetna och engagerade deltagare som, även om det kostar, frivillig ställer upp att försvara de värden som våra förfäder givit os i arv.
Ja, då är det meningsfullt med lagstiftning!

Morfar måste sluta för gästande barnbarn vill simma med honom i simbassängen och ger inte mycket för hans invändningar att simma i naturen efter två veckors värmebölja ar bättre och billigare.
Morfars konfliktångest gör att han ger efter.