måndag 10 januari 2011

Wikileaks nästa avslöjande,avslöjat.


Wikileaks nästa avslöjande, avslöjat.

Enligt välinformerad källa* kommer Julian Assange snart att publicera ny diplomatkorrespondens av vilket det framgår att CIA och Al-Qaida samarbetar!
Målet är att förstärka Västerlandets försvar mot in- och externa fiender.

USA och dess allierade är oroade av den tilltagande organiserade brottslighet och terrorhotet.
Samtidigt är det svårt att få politikerna att ta de adekvata och kostsamma beslut som krävs för att hävda en verksamhet som i förlängningen hotar den romersk/kristna/judiska kultur- och civilisationens fortbestånd.
Trots att de mäktiga ligorna i organiserad brott är effektiva att likvidera varandra kan ett rättssamhälle inte förlita sig på denna form av självsanering i konkurrensens tecken. Dessutom var den ensam arbetande bombmannen i Dallas som blandade konstgödsel och diesel i oljefat nästan omöjligt att identifiera.

Säkerhetstjänsterna insåg att nytänkande och ett okonventionellt angrepp var nödvändigt.

Problemet har varit att testa olika anti-kriminalitet- och terroråtgärder på ett realistiskt sätt. Smärtsamma djurförsök är numera otänkbara.
Lösningen hittades på det religiösa planet: Al-Quaida har en relativt stort arsenal av frivilliga testpersoner (martyrer) som var lämpliga för att förbättra västerlandets beredskap mot de våldsamma former av samhällsomstörtande aktivitet.

Samarbetet har led till en dramatisk höjning av säkerhet och medvetenhet om potentiella hot.
En medvetenhet och säkerhetssattsning som inom ramen för den reguljära demokratiska beslutsprocessen hade varit omöjligt att uppnå.
Telefon avlyssning, datatrafik kontroll, insyn i pennings transaktioner, kroppsvisitation och scanning, bagageröntgen, enorm utbyggnad av säkerhetstjänster och konsulter, media hysteri m.m.
Al Qaida har visat sig vara en pålitlig partner och senare försök med bomber i postpaket, i små flaskor, i blackpatroner till gudstjänstlokaler i Chicago, i någons underbyxor på plan till Detroit- you name it- misslyckades.
Den stora Satan är på sin vakt numera.
En liten nackdel för samarbetspartner Al Qaida är förståss att Occidenten nu tycker mindre bra om anhängare till Fredens Tro och att anti-islamiska politiska partier växer som svampar i olika länders jord, men en förtur i kön till de himmelska damer för Al Qaidas fotfolket är värd en hel del.
Nästa steg som planeras mot dem som har bråttom till paradiset, är att - såsom har visat sig vara framgångsrikt i Israel- bygga The Wall igen. Grekland har redan planer mot Turkiets landgräns och USA bygger ett mäktigt gränshinder mot latinamerikans läggning för revolution och kriminalitet.

Icke auktoriserat stöd till militanta utländska grupper är illegal i det Atlantiska blocket, därför finansieras Al Quaida av Saudi-Arabien** och Saudi-Arabien i sin tur blir kompenserat med högre oljepriser. Acceptans för detta hos invånare i de demokratiska staterna skapas med ständigt trasiga kärnkraftverk, klimatångest, osläckbara oljekällor i havet m.m.
Därmed betalar västerlandets invånare helt korrekt för den höjda säkerhetsgraden och kan de Amro-Europeiska staterna utnyttja Al Qaida som upplysningens frontväktare och ett robust värn för sekularism.

( men, helás, allt går på bekostnad av den tysta majoritet av muslimer som tror på fred, kärlek och barmhärtighet och drömmen om multikultur)

Källa:* morfarjohan
** Jean Guillou


.J.W.